Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 2:11-12

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

-- 1 Petrus 2:11-12

uit lied naar deuteronomium 30 vers 11 tot 16:

‘alleen De Geest beroert de geest,
alleen Het Woord kan het hart toespreken…”

1 petrus 4 vers 12 tot 15:

Geliefden, laat de vuurgloed ,die tot beproeving dient,
jullie niet bevreemden ,alsof jullie iets vreemds overkomt.
Integendeel, verblijdt jullie naarmate jullie deel hebben
aan het lijden van Yeshua-Jesus, opdat jullie je ook met vreugde zullen mogen verblijden bij de openbaring van
de heerlijkheid van G’D.
Als jullie door de naam van Yeshua smaad lijden,
zijn jullie zalig, omdat De Geest van de heerlijkheid
en De Geest van G’D op jullie rust.

lam | 3 mei 2016 | 08:11 | 15791d

Reacties gesloten