Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 50:14-15

Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.

-- Psalmen 50:14-15

Elke dag overlaadt onze hemelse Vader ons met geschenken.
De lucht die we inademen, het voedsel dat we eten dank zij de zon en de regen die God maakte.
De Bijbel zegt dat hij “de zon laat schijnen over goeden en goddelozen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.(Bergrede, Mat 5:45).

Maar denk ook aan het belangrijkere geestelijk voedsel dat Hij verschaft voor zijn dienstknechten, inzicht en kennis van Zijn wezen, wijsheid en goddelijk voornemen.

We zijn met een dure prijs gekocht, we behoren daarom God en Christus toe.
Ons leven dient daarom te draaien rondom de heilige dienst voor God.

eclammers | 7 mei 2016 | 08:28 | 226143

ik wil G’D danken en eren voor De Helende Kracht
van beelden ( van de schepping )
en gelijkenissen in Het Woord.

“here comes The Sun…”

voor maleachi 4 vers 2:

“maar voor jullie die ontzag hebben voor Mijn Naam,
zal De Zon stralend opgaan,
De Zon Die gerechtigheid brengt
en genezing (heling) onder haar vleugels draagt.”

voor psalm 37 vers 6:

“leg je leven in De Handen van De Levende,
vertrouw op De Ene, Die dit voor je zal doen:
Het recht zal dagen als het morgenlicht
en de gerechtigheid stralen als de middagzon.”

voor jesaja 60 vers 1 tot en met 3:

“Sion, sta op, wordt verlicht,
want je licht komt
en de heerlijkheid van De Ene gaat over je op.
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken
en de donkerheid de natien,
maar over jou zal De Ene opgaan
en de heerlijkheid van De Ene zal over je gezien worden.
Volken zullen opgaan naar je licht
en koningen naar je stralende opgang.”

Ere zij G’D!
Lof zij Het Lam!

lam | 7 mei 2016 | 11:10 | 15791d

Reacties gesloten