Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 50:14-15

Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.

-- Psalmen 50:14-15

2 reacties op de tekst van zaterdag 07 mei 2016 – Psalmen 50:14-15

Elke dag overlaadt onze hemelse Vader ons met geschenken.
De lucht die we inademen, het voedsel dat we eten dank zij de zon en de regen die God maakte.
De Bijbel zegt dat hij “de zon laat schijnen over goeden en goddelozen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.(Bergrede, Mat 5:45).

Maar denk ook aan het belangrijkere geestelijk voedsel dat Hij verschaft voor zijn dienstknechten, inzicht en kennis van Zijn wezen, wijsheid en goddelijk voornemen.

We zijn met een dure prijs gekocht, we behoren daarom God en Christus toe.
Ons leven dient daarom te draaien rondom de heilige dienst voor God.

eclammers | 7 mei 2016 | 08:28 | 226143

ik wil G’D danken en eren voor De Helende Kracht
van beelden ( van de schepping )
en gelijkenissen in Het Woord.

“here comes The Sun…”

voor maleachi 4 vers 2:

“maar voor jullie die ontzag hebben voor Mijn Naam,
zal De Zon stralend opgaan,
De Zon Die gerechtigheid brengt
en genezing (heling) onder haar vleugels draagt.”

voor psalm 37 vers 6:

“leg je leven in De Handen van De Levende,
vertrouw op De Ene, Die dit voor je zal doen:
Het recht zal dagen als het morgenlicht
en de gerechtigheid stralen als de middagzon.”

voor jesaja 60 vers 1 tot en met 3:

“Sion, sta op, wordt verlicht,
want je licht komt
en de heerlijkheid van De Ene gaat over je op.
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken
en de donkerheid de natien,
maar over jou zal De Ene opgaan
en de heerlijkheid van De Ene zal over je gezien worden.
Volken zullen opgaan naar je licht
en koningen naar je stralende opgang.”

Ere zij G’D!
Lof zij Het Lam!

lam | 7 mei 2016 | 11:10 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.