Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Judas 1:20-21

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

-- Judas 1:20-21

2 reacties op de tekst van zondag 08 mei 2016 – Judas 1:20-21

Ik wens iedere moeder een hele fijne dag toe

Wolf | 8 mei 2016 | 10:23 | 9d33ae

maleachi 4 vers 2:

“maar voor jullie die ontzag hebben
voor Mijn Naam,
zal De Zon stralend opgaan,
De Zon, Die gerechtigheid brengt
en genezing onder haar vleugels draagt.”

De Zon, Die gerechtigheid brengt
(redt van liefdeloosheid-zonde en de dood)
en genezing -heling brengt
is hier Yeshua-Jesus, De Heiland.

In Deze Naam heeft G’D, (Die Liefde is)
ons op aarde De Trooster,
De Heilige Liefdes Geest (Kracht)
van waarheid gegeven
om tot in eeuwigheid bij ons te zijn.

“Die zal jullie alles leren en jullie te binnen
brengen al wat IK jullie gezegd heb.
Jullie kennen De Trooster,
want De Heilige Liefdes Geest (Kracht)
blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
IK zal jullie niet als wezen achterlaten.
IK kom tot jullie.
Jullie zien Mij, want IK leef
en jullie zullen leven.
Te dien dage zullen jullie weten,
dat IK in G’D (Die Liefde is) ben
en jullie in Mij en IK in jullie.

uit johannes 14 vers 15 tot en met 20

van Het Lam is de heerlijkheid,
de majesteit, de kracht en macht
voor alle eeuwigheid en nu en
in alle eeuwigheden.

Amen.

lam | 9 mei 2016 | 01:28 | 8ffb80

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.