Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:35-37

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.

-- Romeinen 8:35-37

In Joh. 15:10 zegt Jezus Christus zelf dat iemand in zijn liefde blijft alleen als hij/zij de geboden van Jezus onderhoudt zoals Jezus de geboden van zijn Vader onderhoudt en in Gods liefde blijft.

Eén van de belangrijkste geboden staat in Mat. 28:19-20 waar Jezus zijn volgelingen gebiedt discipelen van hem te maken en hen te dopen (na grondige studie van de Bijbel) in de naam van de Vader, de zoon en de heilige geest.
Ook hier staat dat als christenen andere discipelen helpen Jezus’ geboden te onderhouden Jezus hen blijft liefhebben.

eclammers | 13 mei 2016 | 07:51 | 226143

Reacties gesloten