Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:35-37

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.

-- Romeinen 8:35-37

woorden van henk rothuizen,
eens …ergens gelezen
en die ik jullie niet wil onthouden:

” Meer dan overwinnaars zijn…”

“De gemeenschap met De Heilige (Liefdes)Geest is er.
Die hoef je niet te zoeken, of voor de dag te toveren,
Die is er.
Meestal in uiterste stilte. In je verdriet en in je hoop
weten dat De Eeuwige, Yeshua en De Heilige (Liefdes)Geest
je nooit zullen verlaten.
En met die belofte dus midden in jouw lijden aanwezig zijn.
Die gemeenschap mag je koesteren, wetende dat niets jou kan scheiden van De Liefde van G’D.
Dat is geen slachtoffer zijn.
Het is ook geen overwinnaar zijn.
Het is meer dan overwinnaar zijn.

En keer op keer wanneer het mij ontbreekt aan die zekerheid,
mogen we De Heilige(Liefdes)Geest uitnodigen
als een vriend(in), omdat De Heilige (Liefdes)Geest
voor ons pleit met de woorden die wij niet kunnen uitspreken.
romeinen 8 vers 26 en 27
En De Heilige (Liefdes)Geest geeft een rust die alle verstand te boven gaat.

lam:
Amen.

lam | 11 mei 2016 | 09:42 | 15791d

p.s:
T)toevallig hoorde ik deze woorden
van ene “henk rothuizen”

lam | 11 mei 2016 | 12:46 | 15791d

In Joh. 15:10 zegt Jezus Christus zelf dat iemand in zijn liefde blijft alleen als hij/zij de geboden van Jezus onderhoudt zoals Jezus de geboden van zijn Vader onderhoudt en in Gods liefde blijft.

Eén van de belangrijkste geboden staat in Mat. 28:19-20 waar Jezus zijn volgelingen gebiedt discipelen van hem te maken en hen te dopen (na grondige studie van de Bijbel) in de naam van de Vader, de zoon en de heilige geest.
Ook hier staat dat als christenen andere discipelen helpen Jezus’ geboden te onderhouden Jezus hen blijft liefhebben.

eclammers | 13 mei 2016 | 07:51 | 226143

Reacties gesloten