Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 3:7-9

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn.

-- Filippenzen 3:7-9

3 reacties op de tekst van vrijdag 20 mei 2016 – Filippenzen 3:7-9

Liefde is de volmaakte band tot één Zijn.
Kol. 3,14

Sleep well

Wolf | 20 mei 2016 | 00:42 | 9d33ae

Amen.

1Wordwolf!

hoe mooi het nieuwe leven
in kolossenzen 3 vers 10 tot en met 17!

lam | 20 mei 2016 | 10:13 | 15791d

De apostel Paulus had veel te verliezen in de toenmalige wereld, want hij had veel ‘winst’. Hij had namelijk een hoog aanzien bij mensen, hij had gestudeerd bij de farizeeër en godsdienstleraar Gamaliël. Hij was een speciale gevolmachtigde van de hogepriester om christenen te arresteren en in het gevang te gooien.
AL deze dingen, maatschappelijke positie, geld, macht etc. beschouwde Paulus als “een hoop vuil” om maar geaccepteerd te worden door Christus en God.
Hij keerde zijn religie, het Judaïsme, de rug toe en werd een christen, een volgeling van Christus.

Paulus is een goed voorbeeld voor ons als wij goedgekeurd willen worden door God en Jezus Christus.

eclammers | 21 mei 2016 | 07:57 | 226143

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.