Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 3:7-9

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn.

-- Filippenzen 3:7-9

De apostel Paulus had veel te verliezen in de toenmalige wereld, want hij had veel ‘winst’. Hij had namelijk een hoog aanzien bij mensen, hij had gestudeerd bij de farizeeër en godsdienstleraar Gamaliël. Hij was een speciale gevolmachtigde van de hogepriester om christenen te arresteren en in het gevang te gooien.
AL deze dingen, maatschappelijke positie, geld, macht etc. beschouwde Paulus als “een hoop vuil” om maar geaccepteerd te worden door Christus en God.
Hij keerde zijn religie, het Judaïsme, de rug toe en werd een christen, een volgeling van Christus.

Paulus is een goed voorbeeld voor ons als wij goedgekeurd willen worden door God en Jezus Christus.

eclammers | 21 mei 2016 | 07:57 | 226143

Reacties gesloten