Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 5:24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

-- Galaten 5:24

4 reacties op de tekst van vrijdag 27 mei 2016 – Galaten 5:24

Mijn moeder heeft mij op vrij jonge leeftijd de ‘vrucht van de Geest’ uit het hoofd laten leren. Ik dank haar met heel mijn wezen nog hiervoor.
Vele jaren later ben ik ze met mijn hart mogen gaan begrijpen. Ik dank Jezus met heel mijn wezen hiervoor.

Sleep well

Wolf | 27 mei 2016 | 00:38 | 9d33ae

De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid, zelfbeheersing.

Ja, wat maakt dat een mens mooi als hij/zij deze eigenschappen heeft en aan de dag legt.
Hij lijkt dan op zijn/haar schepper, die een geest is.

Met het kostbare bloed van zijn zoon Jezus heeft God ons gekocht, om die reden leven wij voor Hem en beheersen wij onze zondige neigingen.

fijne dag,
Ed

eclammers | 27 mei 2016 | 07:30 | 226143

Hi ed,

In mijn geliefde bijbeltje (gekregen van mijn moeder)
staat hier voor het woord “geloof” het woord “trouw”

Ik las ergens:

Geloof is vertrouwen.
Gelovigen vertrouwen
dat zij door G’D gekend en gezien worden.
Vanuit dit vertrouwen proberen ze anderen recht te doen.

wolf,
ik dank ook G’D met heel mijn wezen
voor mijn moeder.
Zij was is en zal zijn
een levende en krachtige getuige
van De Heilige Liefdes Geest
en een gekruisigde…

Vele jaren later kan ik voor haar deze woorden belijden:
“Wees niet bang, want Ik heb je verlost,
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij.
Wanneer je door het water trekt, Ik ben met je;
ga je door rivieren, zij zullen je niet wegspoelen;
als je door het vuur gaat, zal je niet verteren
en zal de vlam je niet verbranden.
Want Ik De Ene ben je G’D, De Heilige van Israel,
je Verlosser.”
jesaja 43 vers 1 tot en met 3a

Ik dank G’D met heel mijn wezen voor mijn moeder
die voorin mijn geliefde bijbeltje schreef:
psalm 119 vers 33 en 35
en
1 corinthiers 13 vers 13

Vele jaren later
kan ik G’D, Het OfferLam (Yeshua-Jesus)
en De Heilige Liefdes Geest (Kracht)
met heel mijn wezen danken voor het geschonken vertrouwen
door G’D gekend en gezien te worden
en vanuit dit vertrouwen mezelf en anderen
(en hierbij noem ik nu-voor deze keer-met name mijn moeder)
recht te doen.

Ik rond deze reactie af met woorden van mijn moeder:

“Geloofd zij De Ene, Onze G’D!”

en

“Gode bevolen!”

lam | 27 mei 2016 | 11:17 | 15791d

p.s: met vele jaren later bedoel ik :
nu…vele jaren later…

lam | 27 mei 2016 | 11:25 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.