Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Titus 2:11-13

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.

-- Titus 2:11-13

Die Zich uit Liefde als OfferLam heeft gegeven
om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid
(liefdeloosheid=zonde en de dood)

zodat we G’D’s eigen reine-heilige volk mogen zijn
vol ijver om het goede-liefdevolle te doen
in de kracht van de aan ons geschonken Heilige Liefdes Geest.

titus 2 vers 14

Ere zij G’D!

lam | 2 juni 2016 | 09:54 | 15791d

Reacties gesloten