Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 11:4-5

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

-- Jesaja 11:4-5

men zal geen kwaad doen noch verderf stichten
op heel mijn heilige berg,
want de aarde zal vol van G’D’s Liefde zijn,
zoals de wateren de bodem van de zee bedekken.

jesaja 11 vers 9

lam | 3 juni 2016 | 10:07 | 15791d

Reacties gesloten