Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:1-2

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

-- Romeinen 8:1-2

5 reacties op de tekst van zaterdag 04 juni 2016 – Romeinen 8:1-2

Als we nauwgezet leven naar “de wet van Christus” en hem navolgen in ons leven, hebben wij de goedkeuring van Jahweh.
Hij geeft ons zijn stempel van goedkeuring.
Als we in eendracht met Christus leven zullen we ook niet door God worden geoordeeld.
Het is echter geen sinecure want wij hebben dan machtige vijanden, Satan en zijn miljoenen demonen.
Maar om met de woorden van Elisa te spreken (2Kon.6:16)…….
er zijn er meer met ons dan met hen…!

fijn weekend,
Ed

eclammers | 4 juni 2016 | 07:40 | 226143

maar Dit Woord Liefde is heel dicht bij jullie
in jullie mond en in jullie hart om De Liefde te volbrengen.

deuteronomium 30 vers 14

en als De Heilige Liefdes Geest van G’D,
Die Het OfferLam uit de doden opgewekt heeft,
in jullie woont,
dan zal G’D, Die Yeshua uit de doden heeft opgewekt,
ook jullie sterfelijke lichamen levend maken
door De Heilige Liefdes Geest van G’D,
Die in jullie woont.

romeinen 8 vers 11

De Levende Liefde van G’D,
(Het OfferLam, De Heilige Liefdes Geest-Kracht)
in ons
overwint de liefdeloosheid (zonde) en de dood!

Hallelujah!
Lof zij Het Lam!

Mag De Liefde van G’D in Het OfferLam
met ons allen zijn…

lam | 4 juni 2016 | 12:59 | 15791d

wanneer je bekeerd bent en je hebt JEZUS in jou leven aangenomen met het bekende zondaarsgebed en je gelooft nadien met je hele hart[ziel en geest]dat JEZUS voor jou zonde gestorven is welke het ook zij,ben je een geheel nieuwmens en afgewassen van welke zonde dan ook en tijdens het zondaars gebed ook de kracht van de HEILIGE GEEST ontvangen hebt zo als bij mij het geval was en er ook nog een wonder plaatst vond na 15 april 1988 dat ik tot op heden nog alle nachten droog bent en nadien nooit meer in bed geplast hebt,en het hebbt niets met sexuele fantasietjes te maken zo als sommige denken die nog niet op de weg van JEZUS zijn,maar wat een dokter niet kan en en accupuncturist ook niet kan genezen,dat kan JEZUS alleen;en deze mensen kunnen met vervroegt pensioen gaan,want door ZIJN genade die van JEZUS die aan het kruis gestorven is voor jou en mijn zonder hoe groot of klein dan ook en mij van het bedplassen genezen had,een nog grotere wonder gedaan hebt in mijn leven waar ik vele jaren van af mijn biologische geboorte 20 april 1956 om 00,35 uur in het wg te amsterdam tientallen schone luiers om kreeg en tientallen pyama’s versleten zijn,was dit vijf dagen voor mijn verjaardag in 1988 op de 15e april een wonder waar ik de allerhoogste GOD[JEZUS]nog steeds dankbaar voor bent en nog steeds droog bent en voor altijd droog bent in mijn nachtelijke uren.dat is een reden om GOD alle eer,glory en dankbaarheid geven in dit leven.wie nog niet op de weg van JEZUS wandelt en het evangelie van redding,verlossing,bevrijding,genezing en eeuwigleven gehoort hebt en met de oproep van”bekeerd u tot JEZUS,en neem HEM JEZUS in u leven aan en laat u dopen in het watergraf met het gehele lichaam door onderdompleing en gooi uw afgodsbeelden op de brandstapel en volg die weg van JEZUS CHRISTUS.dan komt u wel tot bekering op de weg van JEZUS CHRISTUS en gooit u al uw afgodsbeelden massaal op de brandstapel.afz john johan otten

john johan otten | 6 juni 2016 | 07:53 | 7a5415

Ja klopt.
Want de Bijbel zegt …
Johannes 3:16
16 Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.

Actief geloof dat lijdt tot redding …
Jezus zei in Johannes 14:1 …
14 „Laat UW hart niet verontrust worden. Oefent geloof in God, oefent ook geloof in mij.

Jakobus voegt er aan toe…
Ja, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder werken dood.

Gods zegen.

eclammers | 6 juni 2016 | 13:08 | 226143

Een reden om G’D alle eer , glorie en dankbaarheid te geven is zeker voor het wonder in jouw leven john johan.

Het allergrootste wonder is echter De Liefde van G’D
aan ons gegeven in Het OfferLam Yeshua
en De Heilige Liefdes Geest
voor allen die (over) leven, ziek zijn of sterven.

lam | 6 juni 2016 | 15:41 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.