Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jakobus 2:14-16

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?

-- Jakobus 2:14-16

Onze christelijke liefde wordt behoorlijk op de proef gesteld. Moeten we ons voor of tegen de enorme toestroom van vluchtelingen in ons land spreken?
Moeten we ze gaan helpen of negeren, laat de anderen of de regering het maar gaan doen!

Jezus’ illustratie van de barmhartige Samaritaan laat zien dat we onze naaste moeten helpen, want dan lijken we op onze hemelse Vader. Hij zorgt voor alle mensen, dienen wij dat ook niet te doen!

Geef hen te eten en te drinken!
Maar vooral hebben ze baat bij troost uit de Bijbel.
Gods geestelijke voedsel is niet voor het kortstondige leven maar voor het eeuwige leven……..
“Het Woord van God is levend en oefent kracht uit”.

eclammers | 11 juni 2016 | 07:59 | f5dea9

Ook woord en daad is een eenheid in G’D.
dabar = woord en daad vallen samen, zijn 1.

daarom worden in mattheus 25 vers 31 tot 46
de schapen aan de rechterhand van De Koning gezegend
en de bokken aan de linkerhand van De Koning vervloekt.

lam | 11 juni 2016 | 09:59 | 15791d

Dank u voor het woord

tj | 12 juni 2016 | 03:23 | fed1b6

Reacties gesloten