Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 4:18

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

-- 1 Johannes 4:18

8 reacties op de tekst van maandag 13 juni 2016 – 1 Johannes 4:18

Als we God intens en oprecht liefhebben, heeft Hij ons ook lief.
Als we God bovendien liefhebben met geheel ons hart, kracht, ziel en verstand, is onze liefde ‘volmaakt’ of volkomen en is onze liefde niet beperkt of gebrekkig.
Wij hebben dan geen vrees dat we door God zullen worden afgekeurd.
We kunnen hem dan belemmering naderen in gebed en vrijmoedig tot Hem spreken.

1 Johannes 4:17 zegt dan ook….
Op deze wijze is de liefde bij ons tot volmaaktheid gebracht, dat wij vrijmoedigheid van spreken hebben op de oordeelsdag,…

Have a good day,
Ed

eclammers | 13 juni 2016 | 08:00 | f5dea9

ed, ik keer het om:

Hierin is De Liefde niet dat wij G’D Liefgehad hebben,
maar dat G’D ons heeft Liefgehad en Mens geworden
is in Yeshua-Het OfferLam als een verzoening voor onze Liefdeloosheid.

1 johannes 4 vers 10

Daarom hoeft johannes niet bevreesd te zijn en mag hij opstaan om de openbaring te schrijven.

openbaring 1 vers 17 tot en met 20

zie ook de reacties van woensdag 8 juni 2016
dagelijks woord: openbaring 1 vers 17 en 18.

lam | 13 juni 2016 | 10:11 | 15791d

aanvulling:
vanuit Deze Liefde mogen wij opstaan
en gaan leven in Liefde.

lam | 13 juni 2016 | 15:49 | 15791d

vanuit Deze Liefde mogen we opstaan uit onze liefdeloosheid
en gaan leven in Liefde, nu al en eens volmaakt voor eeuwig.

lam | 13 juni 2016 | 16:40 | 15791d

Amen lam,
ik ben het met je eens want de Liefdesgeest die in ons woont is groter dan ik was, ik ben en ooit zal zijn.
On the Way to Eden…..

Sleep well

Wolf | 14 juni 2016 | 00:29 | 9d33ae

Je hebt gelijk, Lam, we hebben goddelijke liefde pas leren kennen omdat God deze liefde aan ons heeft getoond.
Maar dat mensen in het algemeen Gods liefde beantwoorden is geen vanzelfsprekendheid.

Maar daar gaat het in deze tekst niet om, het gaat over ware christelijke liefde versus vrees/angst voor straf of oordeel.
Die 2 bijten elkaar namelijk!
Gods oordeel komt zeker over Satan’s wereld en al degene die bewust of onbewust zijn wereld liefhebben of ondersteunen.
Niet ieder mens kent God of wil Hem kennen en “Gods oordeel komt over hen die God niet kennen en het goede nieuws omtrent Jezus niet gehoorzamen..” (1Thess 1:8).

Dus liefde voor God is geen vanzelfsprekendheid, men moeten uit vrije wil die liefde ontwikkelen, zo zijn mensen geschapen met een vrije wil.

Maar als we God kennen (omdat Hij zich aan ons heeft geopenbaard via Jezus, Gods zoon) als Allerhoogste, almachtige en alleen levende God en Zijn wil bovendien doen in gehoorzaamheid met Zijn geopenbaarde Woord, dan hoeven we geen vrees voor veroordeling te hebben.
In dit geval zal onze liefde voor de ware God volkomen zijn.

groet,
Ed

Ed Lammers | 14 juni 2016 | 07:35 | 226143

Hi ed,

Onze liefde voor G’D is niet volkomen,
maar G’D’s Liefde voor ons is volkomen.

Omdat G’D’s Liefde voor ons volkomen is,
hoeven wij niet bang te zijn.

G’D wil onze liefde volmaken.

We mogen met vallen en opstaan in De Opgestane
en door de geschonken Kracht van De Heilige Liefdes Geest
steeds meer vervuld raken van G’D’s Liefde.

Amen wolf
uit een lied:

“Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
Die mij heeft gezien eer ik werd geboren.”

On the Way to Eden…

lam | 14 juni 2016 | 21:29 | 15791d

voor de dichter:

er staat:

“Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
Die mij hebt gezien eer ik werd geboren.”

lam | 14 juni 2016 | 21:34 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.