Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 43:18-19

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.

-- Jesaja 43:18-19

Ik, Ik ben De Ene, en buiten Mij is er geen Verlosser.
Ik heb verkondigd, verlost ,
en doen horen, en ben geen vreemde onder u;
jullie toch zijn mijn getuigen,
luidt Het Woord van De Ene, en Ik ben G’D.

jesaja 43 vers 11 en 12

https://www.youtube.com/watch?v=Gur8ccqrQ9c

wat het kind-de kinderen in het hebreeuws zingen is:

“I will sing to The One, for G’D has triumphed gloriously”
(2 keer)

“Who is like You G’D, among the celestial

“Who is like You, majestic in holiness”

“In Your Love You lead the people You redeemed”
(2 keer)

“I will sing, I will sing, I will sing…”

De Ene, Mijn Verlosser geeft de uittocht uit egypte
(de liefdeloosheid en de dood)
De Ene, Mijn Verlosser is Het OfferLam.

I will sing:

“I know that my Redeemer liveth,
and shall stand at a latter day upon the earth…”

lam | 15 juni 2016 | 10:25 | 15791d

Israël werd in de oudheid uit Babylon bevrijd door God en Hij baande een weg voor Israël door de dorre woestijn. Zij mochten terug naar Jeruzalem (dat in puin lag) om de ware aanbidding te herstellen en de stad te herbouwen. God zorgde er ook voor dat zijn volk destijds goed werd gevoed.

In onze tijd heeft de ware God een volk bijeengebracht (uit alle natiën, volken, stammen en talen) die in tegenstelling tot het oude Israël Hem wel verheerlijkt en lof brengt door JHWH/Jahweh/Jehovah exclusief te aanbidden.

Deze geestelijke Joden, het ‘geestelijke Israël’, zijn uit Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie, bevrijd en bewandelen nu ‘de weg der heiligheid’ (Jesaja 35:8)
omdat zij zich aan Gods maatstaven voor reinheid en heiligheid houden.

Dat is het ‘nieuwe’ dat God doet en wij zijn verheugd om daar een deel van te kunnen zijn.

Alle lof aan de Allerhoogste!

fijne dag,
Ed

Ed Lammers | 17 juni 2016 | 08:12 | 226143

Reacties gesloten