Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 3:8-9

Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

-- 1 Petrus 3:8-9

opdat jullie in de voetstappen van Yeshua,
De Gekruisigde en Opgestane treden,
Die geen liefdeloosheid (zonde) gedaan heeft
en in wiens mond geen bedrog is gevonden;
Yeshua schold niet terug bij schelden.
Bij leed, dreigde Yeshua niet,
maar gaf het over aan De Ene, Die rechtvaardig oordeelt.

uit 1 petrus 2 vers 21 tot en met 25

lam | 23 juni 2016 | 07:40 | 15791d

Wees bereid de minste te zijn. Ook hier: dienstbaar zijn aan en openstaan voor God en de medemens….

Astrid | 23 juni 2016 | 08:29 | 52705c

“laat mij van Uw grote kudde
ook een heel klein schaapje zijn…”

Amen.

uit een kinderliedgebedje…

lam | 24 juni 2016 | 18:15 | 15791d

Reacties gesloten