Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 13:4-7

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

-- 1 Korintiers 13:4-7

5 reacties op de tekst van vrijdag 01 juli 2016 – 1 Korintiers 13:4-7

De Liefde is voor ons volledig geopenbaard in de mens Jezus.
Als we Hem toelaten in ons hart en volledig op Hem vertrouwen worden we één, en behoeven dan ook niets meer te vrezen.

Sleep well

Wolf | 1 juli 2016 | 01:25 | 9d33ae

De (ware goddelijke) liefde faalt nimmer (vers 8).

Ja wat is die liefde moeilijk te vinden in de wereld die door Satan wordt geregeerd.

Ja het is juist, de liefde vinden we bij God en Zijn Christus………..maar vinden we die ook bij onvolmaakte mensen?
Alléén als we de liefde van God begrijpen en die beantwoorden door Hem intens lief te hebben en dat ook doen t.a.v. onze medemens.

Paulus zegt dat de gave van profeteren en in talen spreken zouden ophouden maar de liefde blijft als de belangrijkste eigenschap van onze Schepper Jahweh….
1Joh4:8 zegt God is liefde.

fijne dag,
Ed

Ed Lammers | 1 juli 2016 | 07:41 | 226143

Amen.

lam | 1 juli 2016 | 07:52 | 15791d

Ja Amen wolf!

lam | 1 juli 2016 | 09:12 | 15791d

Hi ed,

De Liefde van G’D gaat alle verstand
te boven.
De Liefde van G’D is ons gegeven
in De Gekruisigde en Opgestane,
onze Bevrijder en Verlosser.

lam | 1 juli 2016 | 11:01 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.