Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 1:7-8

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken.

-- Efeziers 1:7-8

2 reacties op de tekst van zaterdag 02 juli 2016 – Efeziers 1:7-8

n Deze Liefde zal het volmaakte komen…

In Deze Liefde zullen we ten volle kennen,
zoals ikzelf gekend ben…

1 corinthiers 13 vers 10 tot en met 13

In Deze Liefde is de herschepping…

In Deze Liefde wordt alles nieuw…

openbaring 21 vers 5

In Deze Liefde on The Way to Eden…

G’D lof !
Nu is gekomen G’D’s aangename tijd:
De Mens van onze dromen,
De Mens van heerlijkheid
treedt zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen de duivel en zijn macht.

G’D wilde Zich verlagen
en daalde van G’D’s troon;
een ezel mag De Ene dragen,
G’D sieren staf noch kroon,
De Eeuwige wil G’D’s Koningsmacht
en majesteit verhullen,
om needrig te vervullen
wat De Enige van De Mens verwacht.

Gij machtigen van de aarde,
t’is uit met G’D’s geduld,
als jullie De Mens niet aanvaarden,
G’D niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen De Mens verheffen,
die zal G’D’s gramschap treffen,
die doet G’D ondergaan.

Jullie armen en verdrukten,
waar gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd,-
houdt moed, G’D nadert al!
Jullie mogen je Mens ontvangen,
de Vorst van jullie verlangen,
met liederen zonder tal!

lied van michael schirmer,
vertaald door ad den besten.

lam | 2 juli 2016 | 10:30 | 15791d

Amen lam,

In Deze Liefde on the Way to Eden…

In Deze Liefde voorbijgaan aan de boom van kennis van goed en kwaad…

In Deze Liefde de Levensboom genieten…

En tenslotte Leven in volle glorie ter Ere van het Lam…

Nu al en eens volmaakt voor eeuwig…

Bedankt voor je inspiratie

Sleep well

Wolf | 3 juli 2016 | 00:57 | 9d33ae

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.