Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 100:5

De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

-- Psalmen 100:5

Psalm 100 is één aan de kortste psalmen, 5 verzen lang, maar toch wordt Gods naam 4 keer genoemd en in vers 4 waar zijn naam niet wordt genoemd wordt gezegd “zegent zijn naam”.

De oude Statenbijbel of Statenvertaling gebruikt zijn naam, Jehovah, zoals dat nu ook algemeen bekend is.

Gods zoon Jezus werd een keer met “goede leraar” aangesproken, Jezus wuifde deze uitspraak weg door te verwijzen naar God, hij zei namelijk …
Jezus zei tot hem: „Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed, behalve één, God. (Mark 10:17-18)

Als bron van het leven/Schepper van het universum komt Hem alle eer en lof toe …(Openb 4:11)

eclammers | 8 juli 2016 | 07:58 | 226143

Hi ed,

De rijke jongeling beseft nog niet dat Het Goede in Jesjoea
De Liefde van De Enige, G’D Zelf is.

De Mens Jesjoea is Het Beeld
van De Ene, Enige ,onzichtbare G’D!

Deze Verborgen Liefde kent de rijke jongeling nog niet.

De rijke jongeling kan nog niet
met zijn hart Deze Liefde ontvangen en beantwoorden.
Hij leeft voor uiterlijke goedheid en rijkdom,wat voor ogen is, maar niet voor de innerlijke en eeuwige rijkdom
van De Liefde van G’D, Die we-in-uit en -door
De Mens Jesjoea ontvangen in ons hart.

Deze Liefde mogen wij in ons hart ontvangen,
dankzij De Mens Jesjoea,
Beelddrager van De Ene, De Enige,en (nu nog) Onzichtbare G’D!

openbaring 5 vers 1 tot en met 14

lam | 9 juli 2016 | 15:20 | 15791d

Reacties gesloten