Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

-- Titus 2:14

Onze grote redder God heeft zijn zoon gegeven voor de redding van de mensheid.
En Jezus heeft zichzelf vrijwillig gegeven voor onze redding.
Met welk doel?

Jezus zal elk van zijn discipel reinigen (van morele onreinheid en religieuze dwaling, etc.)
en hen verenigen tot 1 volk voor zijn vader Jehovah en hen opleiden om ijverige werkers te zijn.
En dit werk bestaat hoofdzakelijk uit het onderwijzen van mensen d.m.v. de prediking zodat zij God kunnen eren.

fijne dag,
Ed

eclammers | 8 juli 2016 | 08:53 | 226143

De LiefdesKracht van Jesjoea
openbaart zich eerst ten volle in onze zwakheid.

In het mogen – kunnen ontvangen
van Deze Liefdes Kracht
ben ik sterk.

Sterk om Liefdevol te zijn
tot eer van De Enige G’D, Die Liefde is.

2 corinthiers 12 vers 9 en 10

lam | 8 juli 2016 | 11:11 | 15791d

Reacties gesloten