Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 6:56

Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen.

-- Marcus 6:56

Als we ons afhankelijk weten
van De Liefde van De Ene
geopenbaard in Jesjoea, De Gekruisigde en Opgestane,
kunnen wij gered worden.

De mensen in gennesareth
herkennen De Liefde van De Enige in De Mens Jesjoea
en weten meteen hoezeer ze Deze Liefde nodig hebben.

In dit menselijk besef van zwak zijn
kan De Wonderlijke Liefde van De Ene
in De Mens van G’D, Jesjoea,
Zich ten volle openbaren.

lam | 11 juli 2016 | 10:00 | 15791d

De wonderen die Jezus verrichtte waren een demonstratie van wat hij in de nieuwe wereld, het aardse paradijs, allemaal gaat doen voor de gehoorzame mensheid.
Met Gods heilige geest zal hij de mensen tot volmaaktheid herstellen, de doden opwekken en de aarde weer maken tot een ‘tuin’ (Grieks paradeisos) zoals het model in Eden.

Het middel dat Jezus gebruikt is Gods koninkrijksregering, het Koninkrijk Gods, waar ieder christen om heeft gebeden!

Daarom moet elke christen dat koninkrijk prediken tot een getuigenis voor alle natiĆ«n voordat het einde van Satan’s wereld komt.

fijne dag,
Ed

eclammers | 13 juli 2016 | 09:15 | 226143

Hi ed,

De Volmaakte Liefde van De Ene en Enige G’D,
Die ZichZelf als Offerlam in Jesjoea gegeven heeft
om de gehele schepping te verlossen
van de liefdeloosheid(zonde) en de dood
heelt op Wonderlijke Wijze tot Eenheid.

Het gaat ons verstand ver te boven…

Ed, waarom reageer je niet op wat ik donderdag 7 juli 2016
aan je schreef via Dagelijks Woord?

Liefdevolle groet van

lam | 13 juli 2016 | 10:51 | 15791d

oh sorry was niet bewust gebeurd.
Ik ga er zeker nog op reageren, Lam.

vriendelijke groet,
Ed

eclammers | 13 juli 2016 | 14:28 | 226143

Reacties gesloten