Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Exodus 20:8-11

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

Is de sabbat gezegend en heilig gebleven in de Bijbel, of is dit herroepen en is de zaterdag niet meer God’s heilige dag?

Marguerite Eijsbroek | 2 augustus 2007 | 20:00 | 4a67ab

tis wel goed voor je als je gewoon één dag in de week helemaal niks hoeft en alle beslommeringen van je af kunt zetten! dat is echt relaxed! 🙂

Hes | 3 augustus 2007 | 08:21 | cc196b

Reacties gesloten