Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

Ik vind het een prachtige tekst op de eerste dag van het nieuwe jaar ! Het is een tekst van hoop en een tekst om er BLIJ van te worden, want het bevat DE kern van het evangelie : de Heere Jezus kwam om ons van àlle zonden VRIJ te kopen. Hij wil ons (onze “wijnstok”) reinigen, zodat we meeer vrucht gaan dragen. Hij komt niet voor mensen die al schoon zìjn maar tot hen die reiniging nodig hebben. Waar wij met lege handen staan, wil Hij ons vervullen. Ik ben blij met deze tekst op 1 januari 2008, omdat er hoop is op een leven in echte vrijheid als we de Heere leren kennen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen. Dien je Hem nog niet ? dan is deze tekst een prachtige uitnodiging ! Als je Hem dient wil dat niet zeggen dat je leven altijd over rozen zal gaan, en je begrijpt niet altijd de weg die de Heere met je gaat, maar Hem dienen stelt nooit teleur. Van harte aanbevolen !

Wim van Dijk

Voda | 3 januari 2008 | 01:59 | 83b53b

Reacties gesloten