Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

Eén reactie op de tekst van dinsdag 01 januari 2008 – Titus 2:14

Ik vind het een prachtige tekst op de eerste dag van het nieuwe jaar ! Het is een tekst van hoop en een tekst om er BLIJ van te worden, want het bevat DE kern van het evangelie : de Heere Jezus kwam om ons van àlle zonden VRIJ te kopen. Hij wil ons (onze “wijnstok”) reinigen, zodat we meeer vrucht gaan dragen. Hij komt niet voor mensen die al schoon zìjn maar tot hen die reiniging nodig hebben. Waar wij met lege handen staan, wil Hij ons vervullen. Ik ben blij met deze tekst op 1 januari 2008, omdat er hoop is op een leven in echte vrijheid als we de Heere leren kennen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen. Dien je Hem nog niet ? dan is deze tekst een prachtige uitnodiging ! Als je Hem dient wil dat niet zeggen dat je leven altijd over rozen zal gaan, en je begrijpt niet altijd de weg die de Heere met je gaat, maar Hem dienen stelt nooit teleur. Van harte aanbevolen !

Wim van Dijk

Voda | 3 januari 2008 | 01:59 | 83b53b

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.