Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 12:14

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.

4 reacties op de tekst van dinsdag 19 februari 2008 – Hebreeen 12:14

Vrede, vrede geef Ik u,
heel uw leven leid Ik u,
vrede geef Ik, geef het door,
vrede zij u!

Dit is een deel van een gedicht dat ik jaren geleden schreef n.a.v. de woorden die Jezus bij Zijn hemelvaart aan de discipelen meegaf. Het is een opdracht om in vrede met elkaar te leven. Maar tevens is het een aanbod van Zijn voortdurende aanwezigheid. En als de Heer bij ons is, waarom zouden we dan niet streven naar een heilig leven?!

Hans | 19 februari 2008 | 20:41 | 72afc9

wat kan je precies verstaan onder heilig leven!

andrea | 21 februari 2008 | 13:27 | 2242dd

Hoi Andrea,

Heilig betekent letterlijk: afgezonderd. Je hoort bij het volk van God en niet bij de wereld van de duisternis. Als je kiest voor een leven met Jezus hoor je bij dit volk. Als kinderen van Hem handelen we uit liefde en nemen geen deel aan de wereldse zaken die je van Hem weghouden. De bijbel zegt hierover in:

Efeze 4:1-24 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Martijn | 21 februari 2008 | 15:10 | 18f3e3

bedankt voor je reactie
grappig dat ik net vanmiddag een bijbelstudie heb gehad over efeze 4

andrea | 4 maart 2008 | 17:52 | 2242dd

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.