Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Lucas 18:14b

Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

Doet me denken aan Jakobus 4:6:

Maar de genade die Hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar an nederigen schenkt Hij Zijn genade.’

Dat is iets vet moois! Altijd goed dus om nederig te zijn! We zijn namelijk altijd al gauw zo IK GERICHT. Terwijl het tegenovergestelde veel beter werkt!

RIX | 13 maart 2008 | 08:42 | 01610d

ja, maar helaas, nederig zijn we bepaald niet van onszelf.
je kan dus denk ik ook niet echt zeggen ‘altijd goed dus om nederig te zijn’. je kan het zelf niet doen. God moet je eerst veranderen van binnenuit.

Hes | 13 maart 2008 | 14:26 | cc196b

Het is altijd goed om nederig te zijn, zoals RIX zegt. De vraag is soms echter wat nederigheid inhoudt. Ik hoorde laatst iemand zeggen: “Nederigheid is hoogmoed”. Wanneer je jezelf ziet als nederig, wanneer je jezelf goed vindt, dan is dat inderdaad hoogmoed, want het oordeel daarover komt God toe. Maar gelukkig is God ons genadig. Hij ziet het hart aan en brengt daarin door prediking, gebed en Bijbelstudie inderdaad een veranderingsproces teweeg.
Ja, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het begin van een gedicht dat ik jaren geleden schreef is:

Macht wordt goed gebruikt,
als de dienst ontluikt.
Geef dat dat Woord ons steeds bij blijft,
macht en dienen steeds gelijk blijft.
Ja, wij geven dan,
wat is zaal’ger dan?

Hans | 14 maart 2008 | 09:03 | 6ff63d

Reacties gesloten