Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 11:24-26

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

4 reacties op de tekst van zaterdag 15 maart 2008 – Marcus 11:24-26

Ik blijf dit toch een beetje een merkwaardige tekst vinden . . . . .
Het gaat om geloof en belofte en daarnaast lees ik een opdracht.
En juist die opdracht laat me weer twijfelen . . .
Waarom zou de voorwaarde er in zijn opgenomen dat God ons niet zal vergeven als wij onze naaste, waar we moeite mee hebben, niet als eerste kunnen vergeven?
Het woordje “opdat” geeft een voorwaarde weer die ik niet begrijp.
Vergeven van een ander kun je alleen uit liefde.
Die liefde ontvang je van God.
Dan komt het vreemd over als je als mens eerst een ander moet vergeven, zodat God ook jou je misstappen zal gaan vergeven. . . . . . .
Je zou hieruit kunnen concluderen dat God’s liefde voor de mens voorwaardelijk is en dat lijkt me niet juist!

Groet,

Peter.

Peter | 15 maart 2008 | 12:17 | 518c53

Sowieso blijkt uit deze tekst dat God Zijn kinderen – dus degenen die werkelijk in Hem geloven – zal geven waar zij om vragen. Onze hemelse Vader geeft immers (meer nog dan aardse vaders) het goede aan wie Hem daarom vraagt.
Maar als God ons in Zijn verbazingwekkende genade ons zoveel geeft, mag Hij dan van ons verwachten dat wij ook een duit in het zakje doen? Ik geloof het wel…

Op het moment dat we een keuze maken en God de controle over ons leven geven – lees: tot bekering komen – vragen en ontvangen wij Gods vergeving. Wanneer we echter op enig moment haat en bitterheid koesteren tegen anderen, dan zetten we zelf de deur voor Gods vijand – satan – weer open. En dat is precies wat God niet van ons vraagt.
Daarom is het vergeven van de ander niet iets wat je op basis van je gevoel moet doen, maar in de eerste plaats met hart, ziel en verstand. Een voorbeeld hiervan is Corrie ten Boom, die de kampbeul uit Ravensbruck – die haar zus in de Tweede Wereldoorlog de dood in gejaagd heeft – enkel en alleen kon vergeven omdat ze met haar verstand kracht en moed hiertoe zocht bij haar hemelse Vader.

Misschien dat je hier iets mee kunt, Peter?!?

Hans | 16 maart 2008 | 21:59 | 72afc9

Deze tekst, Peter gaat over genade.
God heeft ons in Christus Jezus
genade gegeven over onze zonden.
En zoals wij vergeven zijn door genade,
dat betekend: onverdiend toch vergeving
ontvangen.
Zo is het ook goed deze genade toe te passen
bij de ander.
Ken je de gelijkenis van de koning die een man
Zijn schulden kwijtschelde.
En vervolgens kwam hij die ander tegen n die hem
Nog wat schuldig was en hij eist zijn geld op.
Nou de koning hoort dat en wordt zo boos omdat
Als het hem wordt kwijtgescholden, hij van die
Ander nog eist.
Dan wordt hij in de gevangenis geworpen.
God laat in zijn woord zijn manier van leven zien.
Als wij anderen niet vergeven, zetten wij ons zelf gevangen.
In Vul maar in, boosheid, haat, verdriet, hoogmoed,
Ja zelfs dat, want als jij vergeven wordt,
Waarom heeft die ander dan geen recht op jou vergeving.
Ben jij meer, beter? Nee, allen hebben gezondigd
En derven de heerlijkheid van God.
En wat vergeven betreft, dat is geen gevoel.
Maar een opdracht!
Eén die God uiteindelijk van ons verwachten,
Omdat daaruit duidelijk wordt dat je begrijpt
Welke genade jou geschonken is, en dat je niet weer
Het oude leven instapt.
Neem tijd om dingen te verwerken, maar besef
Als jij wilt vergeven omdat God ook jou vergeven heeft
Dit jou vrij zet, uit de situatie, en je daarna
Die ander lief kunt hebben, omdat zijn kracht er
Doorheen werkt
Denk maar aan Corrie ten boom, die haar beul de
Hand gaf, en de kracht om te vergeven ervaarde.
Vergeving is de duivel geen kans geven in jou leven.

Wendy | 21 maart 2016 | 21:19 | 0e3f62

Deze tekst, Peter gaat over genade.
God heeft ons in Christus Jezus
genade gegeven over onze zonden.
En zoals wij vergeven zijn door genade,
dat betekend: onverdiend toch vergeving
ontvangen.
Zo is het ook goed deze genade
toe te passen bij de ander.
Ken je de gelijkenis van de koning
die een man zijn schulden kwijtschelde.
En vervolgens kwam hij die ander tegen
die hem nog wat schuldig was en hij eist
zijn geld op.
Nou de koning hoort dat en wordt zo boos
omdat hij net door hem was kwijtgescholden,
en vervolgens eist hij toch nog van die ander.
Dan wordt hij in de gevangenis geworpen.
God laat in zijn woord zijn manier van leven zien.
Als wij anderen niet vergeven, zetten wij ons zelf gevangen.
Vul maar in, gevangen in boosheid, haat, verdriet, hoogmoed,
Ja zelfs dat, want als jij vergeven wordt,
waarom heeft die ander dan geen recht op jou vergeving.
Ben jij meer, beter? Nee de bjbel zegt,
allen hebben gezondigd en derven
de heerlijkheid van God.
En wat vergeven betreft, dat is geen gevoel.
Maar een opdracht!
Eén die God uiteindelijk van ons verwachten,
omdat daaruit duidelijk wordt dat je begrijpt.
Welke genade jou geschonken is,
en dat je niet weer het oude leven instapt.
Neem tijd om dingen te verwerken,
maar besef als jij wilt vergeven
omdat God ook jou vergeven heeft
Dit jou vrij zet, uit de situatie,
en je daarna zijn kracht kunt vergeven.
God werkt hier doorheen.
Denk maar aan Corrie ten boom,
die de oorlogsbeul de hand gaf,
en de kracht om te vergeven ervaarde.
Vergeving is de duivel geen kans geven
in jou leven.

Wendy | 21 maart 2016 | 21:37 | 0e3f62

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.