Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Johannes 14:6-7

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

5 reacties op de tekst van donderdag 27 maart 2008 – Johannes 14:6-7

Simpelweg een toptekst; het hart van het evangelie, volgens mij.
Wat is de Weg tot behoudenis? Niets en niemand anders dan Jezus, Gods Zoon Zelf. Dat is waartoe Hij naar deze aarde is gekomen. Dat is waarom we Goede Vrijdag en Pasen hebben mogen vieren.
Dat is waarom mensen van vlees en bloed zich christen mogen noemen. Want Hij is daadwerkelijk onze Christus, onze Messias, onze Verlosser. Hij is Jezus, de Redder.
Jezus is de Waarachtige Weg ten Leven. Als we Hem volgen, Zijn wil doen, dan zal Hij ons zegenen met een haast ongelooflijke ervaring: de ontmoeting met onze Vader in de hemel.
Dat is zoals ik het in mijn leven in elk geval ervaar door het lezen van de Bijbel, door gebed, door prediking en door gezang heen.

Hans | 27 maart 2008 | 08:59 | 6ff63d

Is het niet juist andersom, dat je door een ontmoeting met de Vader Hem wilt gehoorzamen?
Nu klinkt het een beetje als een als.. dan . Je moet eerst gehoorzamen dan wil God je ontmoeten.

Hes | 27 maart 2008 | 09:49 | cc196b

Het is vooral mijn verlangen om Jezus beter en beter te leren kennen. Ik wordt warm van binnen als ik de naam Jezus hoor. Door het bloed van Jezus hebben wij toegang tot het koninkrijk van God. Wat een geweldige, liefdevolle belfote!

Volgens mij bedoelt Hans dat je gelooft dat Jezus voor je gestorven is aan het kruis en je je hart aan hem hebt gegeven en daardoor bent wedergeboren, je rein bent en mag binnengaan in het koninkrijk van God. Door het bloed van Jezus zijn wij rein! Opwekking heeft daar een geweldig lied over…

Ik ben vrijgekocht door het Hoogste Goed
Ben verlost en geheiligd door Jezus’ bloed
Al mijn schuld betaald door het offerlam
Halleluja voor de heer die het op zich nam!

Martijn | 27 maart 2008 | 15:36 | 18f3e3

Als wedergeboren christen – geboren uit water en geest, dus uit God – mag je kind van God heten. Als kind weet je wie je Vader is. God staat inderdaad aan het begin; dat ben ik met Hes eens.
Jezus is gekomen voor ieder mens. Iedereen kan de Weg vinden. Ieder mens weet wel op een of andere manier op enig moment in zijn leven van de prijs die voor onze zonden betaald moet worden. Pas als je de juiste Weg inslaat en Jezus volgt – lees: als je je bekeert van je zondige leven – ben je een kind van God en is God dus je Vader.
Er is m.a.w. inderdaad een paradox in dit geheel. Jezus kwam op aarde voor ALLE mensen. Maar de mens heeft een – door God tot het uiterste gerespecteerde – vrije wil. Net als Adam en Eva kiezen helaas velen nog steeds voor andere wegen dan die Ene. Daarom is er inderdaad ook een “als…, dan…” situatie in het Evangelie.
Dankzij Jezus’ Bloed ben ik – zijn wij – vrijgekocht, zoals Martijn schrijft. Mocht iemand nog niet wedergeboren zijn, dan is mijn vraag: wat belet je? Jezus is immers de enige Weg, de reële Waarheid en het eeuwige Leven…

Hans | 28 maart 2008 | 09:18 | 6ff63d

Dat ben ik niet met je eens Hans.
Je bent een kind van God als je gelooft en belijdt dat Jezus voor je zonden is gestorven.
Niet als je Jezus volgt, je van je zondige leven afkeert, een andere weg inslaat, of hoe je het ook wilt omschrijven. Het is niet afhankelijk van je daden, maar van de houding van je hart, of je Jezus aanneemt als degene die je bij de Vader kan brengen.
Je zonden láten, dat is een gevolg daarvan, niet een voorwaarde..
Toch?

(Romeinen 10:9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12 En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’)

Hes | 28 maart 2008 | 16:32 | cc196b

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.