Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jeremia 32:27

‘Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?’

9 reacties op de tekst van dinsdag 15 april 2008 – Jeremia 32:27

God keert het kwade om ten goede. Als we in nood zitten – ziekte, pijn, verdriet, … – is het voor hem altijd mogelijk er iets goeds uit voort te laten komen.
Zo kun je bijv. met mensen meevoelen in hun noden, wanneer je er zelf doorheen bent gegaan. Er kunnen – en dat merken we bij ons in de kerk vrij vaak – mensen door tot God komen, omdat wij getuigen hoe God ons heeft veranderd, hoe God onze noden op Zich heeft genomen.
Ook daarom ben ik blij dat er websites zijn zoals MijnGetuigenis.nl. God werkt er doorheen als we mensen duidelijk willen maken dat voor Hem niets onmogelijk is. Daarom, als je een verhaal hebt en dit wilt delen, schroom dan niet en neem contact op met de redactie. God zal dit zegenen…

Hans | 15 april 2008 | 08:07 | 6ff63d

Het is absoluut waar wat Hans hier zegt. Als je echter in een situatie zit waarin bepaalde dingen uitzichtloos lijken en je het idee hebt dat je alleen maar verder vastloopt, dan is het zo moeilijk te zien wat God met jou in petto heeft.
Ik zit op dit moment in zo’n situatie. En telkens als het tegenzat heeft God me altijd een lichtpuntje gegeven waardoor ik weer vertrouwen kreeg dat alles goed komt. Nu lijkt dat echter zo ver weg. En hoe verder dat weg lijkt, hoe onmogelijker dingen voor mij, als mens, lijken te worden. Deze tekst raakt me diep en ik zou me graag aan God overgeven en vertrouwen hebben, maar dat is zo moeilijk. Soms heb je het idee dat je het allemaal alleen moet doen. God zal er wel een reden voor hebben, maar wat die reden is, is me nu niet duidelijk..

Sebas | 15 april 2008 | 10:19 | 1a996a

Sebas, het is duidelijk dat je een nood hebt. En ook dat je op zich vertrouwt dat het goed gaat komen.
Ik weet natuurlijk niet wat jouw situatie precies is, maar ik weet wel dat elke aanval die satan op jouw leven plaatst gedoemd is te mislukken, als jij maar grijpt naar de overwinning die Jezus voor ons behaald heeft. Hoe moeilijk het ook mag zijn. Of zoals ik jaren geleden eens mijn eigen situatie beschreef:

Er was eens een tijd dat ik ’t licht niet meer zag,
dat ik ver in het donker gebonden neerlag.
Ik zat bij de pakken alleen nog maar neer
en ik riep om wat licht, want dat zag ik niet meer.

Ik hoorde een stem, maar wist niet waar vandaan
en ik zocht om mij heen, maar ik zag niemand staan.
Die stem bleef mij roepen, totdat ik begreep
dat ik niet meer moest zoeken, omdat ik begreep:

Als je negatief denkt, dan gaat alles fout;
ga je positief denken, is dat je behoud.
Ja, je gaat dan leven, wordt vrolijk en blij;
ja, je gaat je dan geven en voelt je heel vrij.

Houdt moed, Sebas, want de Heer is met je!

Hans | 15 april 2008 | 14:00 | 7f7bc5

Dankjewel Hans voor de bemoedigende woorden.

Ik weet niet in hoeverre ik mijn situatie aan een aanval van satan moet toeschrijven. Het is meer dat er op dit moment in mijn leven zoveel dingen zijn die mijn aandacht vragen. Ik zie niet meer hoe ik bepaalde dingen moet oplossen of wat God van me wil in deze situaties.

Ik zal proberen positief te gaan denken en omhoog te kijken naar onze Vader.

Nogmaals bedankt, het betekent veel voor me!

Sebas | 15 april 2008 | 14:34 | 1a996a

Kijk Sebas, de bemoediging van Hans is een ook lichtpuntje van God voor jou.
Veel sterkte met het zoeken naar de lichtpuntjes die God je geeft.

Wil | 15 april 2008 | 18:44 | c855ba

God is almachtig!

Ik heb erg in een dip gezeten en begreep niet waar God was in de moeilijke tijd. Een tijd waarin ik geduld moest hebben, totdat God zou helpen.

Het was moeilijk en zwaar. Maar in zijn Woord las ik Jakobus 5:7-20.
Toen begreep ik dat ik moest volharden in het gebed en ik begon weer meer te bidden. Ook als ik boos was op God vertelde ik dit Hem. En ondanks alles bleven ik God vragen om hetgeen ik zo graag wilde. Het heeft lang geduurd, maar God antwoord op gebed. Als ik nu terug kijk is het zo wonderlijk wat God gedaan heeft.
Hij geeft wat je nodig hebt op Zijn tijd al zie je dat op het moment dat je het moeilijk hebt niet, maar wel achteraf.

In de Psalmen staat ook: Vraag naar de Heere en Zijn sterkte, zoek Zijn aangezicht voordurend!
Ook al lijkt Hij zover weg en voel je je boos, dan juist moet je naar Hem toe gaan, want bij Hem kun je altijd schuilen.
Hij is een Schuilplaats voor de zijnen.

Mirjam | 15 april 2008 | 19:58 | 093440

Wil, dank voor je reactie, je hebt gelijk. Alles steun van mensen om me heen is inderdaad een lichtpuntje!

Mirjam, erg mooi gezegd! God zoeken in tijden van nood is het meest belangrijke, ook al lukt het niet voor je gevoel. Wat zal het fijn zijn om in Gods aanwezigheid te mogen leven en schuilen, zonder alle zorgen van dit aardse leven..

Sebas | 16 april 2008 | 12:34 | 1a996a

Hee Sebas!
Je zegt, ik weet niet in hoeverre ik mijn situatie aan een aanval van satan moet toeschrijven.
Nou, dat is soms niet goed te zien, maar zodra jij denkt dat je er alleen voor staat of dat God ver weg is dan komt dat omdat satan jou dat laat denken en probeert tussen jou en God in te gaan staan. Alles wat niet goed voor je is, elke onzekere gedachte is nooit van God!
Blijf vertrouwen op God en weet: “satan verdwijnt waar Jezus verschijnt!”
Lees Jacobs 4 maar eens. Vooral vers 7 is mooi:
“Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u weg vluchten. Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u.”
Blijf God groot maken en je zult merken dat God niet ver weg is, want Hij is voor je, naast je en om je heen!

*******

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

4 Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6 Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

19 God, breng de zondaars om,
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
20 ze spreken kwaadaardig over u,
uw vijanden misbruiken uw naam.

21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER,
niet verachten wie tegen u opstaan?
22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24 zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

*******

http://www.youtube.com/watch?v=_Zt2iFn0v6A&feature=related

Gods zegen!

Marina | 16 april 2008 | 22:10 | ef87f7

Marina, ik weet niets anders te zeggen dank dank voor je reactie.
Ik heb sinds tijden niet zo het gevoel gehad om zo dicht bij God te willen zijn.
Dank voor de tekst (Psalm 139 voor diegenen die niet weten waar vandaan dit komt), dit bemoedigt mij en bevestigd dat God dichtbij is en alles weet.
Nogmaals dank, dit betekent veel voor me!

Sebas | 17 april 2008 | 12:21 | 1a996a

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.