Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 66:10-12

U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed.

God stelt ons op de proef en openbaart Zich juist daarin aan ons.
Met een beetje goede wil is dat thema uit dit gedicht af te leiden, denk ik.

ALS GOD JE ZEGENT

God is de Schepper van hemel en aarde
Die Zich in Jezus aan ons openbaarde.
Veel mensen zijn op zoek naar Hem,
Zoeken naar de klank van Zijn stem.
Toch vinden zij Hem niet vanzelf,
Omdat ze niet staan in het juiste gewelf.

Maar op een dag klopt Jezus aan
Om in jouw hart binnen te gaan.
Op die dag word jij opnieuw geboren,
Mag je Hem voortaan toebehoren.
Het is feest in de hemel op die dag
Over de door God in jou gewonnen slag.

Je ervaart van binnen Gods rijke zegen.
Die warmte stroomt als vruchtbare regen
Door je heen en vult jouw ziel
Met iets wat nog nooit op je viel.
Het is een teken van het Verbond,
Waarmee God Zichzelf aan jou verbond.

Er gaat kracht uit van Gods Woord.
Het laat je zien, dat Hij doorboord
Is om de zonden van jou en mij
En dat te weten maakt je vrij
Van allerlei zorgen, pijn en angst.
Je weet: Zijn Liefde duurt het langst.

Hij toont je dat Hij van jou houdt,
Dat Hij stierf voor jouw behoud.
Je nam Zijn offer eenmaal aan,
Waardoor je recht voor Hem mag staan.
Hij is je Heiland en je Heer,
Die jou anders leven leert.

Als God je zegent, ervaar je iets
Dat zich laat vergelijken met niets
Dat wij hier op de aarde zien.
Jouw blad is schoon, je kreeg een tien
Van God om weer meer te beginnen.
Hij wil je helpen te overwinnen.

God houdt van mensen die Hem zoeken,
Die bij Hem hun leven boeken.
Als je bij Hem vakantie viert,
Wordt dat door de engelen meegevierd.
Heus, in de hemel klinkt muziek.
Vanwege op jouw antwoord, jouw repliek.

Gods zegen zal rijkelijk blijven stromen,
Als je naar Hem toe blijft komen
En Hem werkelijk de sleutel geeft
Van alles wat in jouw hart leeft.
Ja, als God je zegent ken je een vreugd
Die Zich blijvend in jou verheugt.

Hans | 29 mei 2008 | 20:59 | 6c6fc0

Reacties gesloten