Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 28:19-20a

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

8 reacties op de tekst van donderdag 12 juni 2008 – Matteus 28:19-20a

In deze vertaling komt de eigenlijke bedoeling beter uit. Soms denken we dat hiermee bedoeld wordt dat we zendelingen moeten uitsturen om de wereld te bekeren. Maar eigenlijk is dit voor iedereen, voor u en mij. Er staat letterlijk in de grondtekst, terwijl je op weg bent, maak alle volken tot mijn discipelen. We beginnen met op deze weg te wandelen wanneer we ons bekeren. Daarna mogen we discipelen maken. Dit wil niet alleen zeggen mensen bekeren, maar hen ook helpen groeien, leerlingen of discipelen zijn mensen die in de leer zijn. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid voor mensen die we tot God brengen. Veel te vaak worden pas bekeerde aan hun lot overgelaten en moeten ze zelf maar uitzoeken wat Jezus ons heeft opgedragen.

Mark Deraeve | 12 juni 2008 | 08:00 | 14afcf

dankje wel Mark voor deze uitbundige studie van je!
ik ben het met je eens!

selwino | 12 juni 2008 | 10:12 | 181585

We kunnen mensen niet bekeren dat kan alleen God, we mogen ze alleen de richtingaanwijzers geven en het dan weer terug leggen bij God, God vermenigvuldigd het wel weer net zo als met de 5 broden en twee vissen!

Henk | 12 juni 2008 | 10:26 | 5751ae

mooi gezegd mark. Ik wist niet dat dat in de grondtekst stond. Gaaf!

Hes | 12 juni 2008 | 13:01 | cc196b

Ik ben het ook met Henk eens..

Dit ontslaat ons niet van onze roeping om richtingaanwijzers te zijn, maar bewaart ons er wel voor dat we wat van onszelf gaan denken. Hem alleen de eer! Daarom mogen we wel vragen of Hij mensen op onze weg wil brengen, en ons wil gebruiken! We lezen dit ook in 1 kor 1 vanaf vers 12 toch?

treb | 12 juni 2008 | 14:09 | 5549d1

Dank jullie voor de antwoorden, het is leuk om te lezen dat er mensen begaan zijn met Gods woord. Ik bedoel hiermee ook niet dat wij mensen kunnen bekeren, maar God kiest wel om door mensen te werken. Jezus geeft ons hier ook de opdracht om discipelen of leerlingen te maken, Hij zegt dit wel tegen ons. Hij zegt niet, laat Mij dit maar doen, jullie moeten maar wachten en zitten blijven. God komt alle eer toe, halleluja. Dank Hem voor Zijn Geest en de genade dat Hij ons een vrije wil geeft en de kracht die wij ontvangen van Hem, elke dag!

Deze tekst gaat niet om wie de eer toekomt, we kunnen daarover discissiëren, of diepgaande studies over geven. Maar als je de teskt leest, zie je dat het gaat over iets dat Jezus ons beveelt! Iets wat we moeten doen. En iets dat we ook doen, alleen stopt het vaak bij het eerste deel van de tekst. Dat is eigenlijk alles dat ik eraan wou toevoegen 😉 Niet alleen richtingaanwijzers geven totdat deze persoon zich bekeert. Maar dan moeten we hen ook leren het leven leiden zoals God dat voor ons heeft bedoeld. Dat leven staat beschreven in Gods woord.

Mark Deraeve | 12 juni 2008 | 14:41 | 767fc4

Discipelen zijn inderdaad – zoals min of meer al geschreven is – volgelingen, die hun Meester navolgen. Zij houden zich aan wat hun Meester hen heeft opgedragen.
Daarom is het denk ik inderdaad van levensbelang voor mensen die “door jouw toedoen tot bekering komen”, dat je ze niet alleen de melk, maar ook het Brood geeft, dat je hen begeleidt in hun groei als christen.
De eer zal altijd naar God uitgaan – Hij doet immers het werk… – maar als christenen behoren we onze Meester te gehoorzamen. Ik ben blij dat ik regelmatig de straat op mag gaan om mensen aan te spreken over hun al dan niet geloven in God, dat God mij als instrument in Zijn handen wil gebruiken. Maar ik ben ook blij dat – als iemand eenmaal zijn of haar leven aan Jezus geeft – ik dan een thuis aan kan bieden in onze gemeente.
God vroeg in het Oude Testament al wie er voor Hem in de bres wilde gaan staan. Hier in deze tekst roept Hij ons zonder meer op dit in praktijk te brengen. Ik hoop en bid dat velen aan die roepstem gehoor zullen geven…! Praise the Lord!

Hans | 12 juni 2008 | 20:01 | 6c6fc0

Wat een taak hebben we hier eigenlijk. :O
Als ik al zie hoeveel reacties hier op zijn kan ik het ook even niet laten.
Ik neem de tekst nog al letterlijk. Ik ben een beetje een fundamentalist (A). Ik vind het zo kik zoals het evangelie werkt: bekering en kiezen voor Jezus, laten dopen, discipelschap! Helemaal geweldig dat we discipelen zijn en dat Jezus ONS EERST heeft uitgekozen! Ik vind het ook zo gaaf dat Jezus zo veel beloften doet aan de discipelen in alle evangeliën. En ook in de brieven van verschillende apostelen worden veel beloftes gedaan.

Discipelen, doe zoals Jezus het zegt! Maak Jezus bekent bij elk persoon! Breng het evangelie met de liefde die Jezus ook had! Vraag Hem om hulp daarvoor en je zal het ontvangen! 😀

RIX | 13 juni 2008 | 10:49 | 01610d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.