Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:37

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.

Deze tekst sluit absoluut goed gaan op die van gisteren. Dit gedeelte is dan ook in mijn NBG vertaing gemarkeerd en is de bron van kracht waaruit ik put wanneer ik menselijk gesproken niet verder kan. Ik dank God voor die genade en liefde en door het offer van Jezus waardoor wij meer dan overwinnaars mogen zijn! En zoals in vers 31 staat; als God voor ons is wie zal tegens ons zijn?

Jessey | 1 juli 2008 | 01:15 | cccd73

Ja, onze Heiland en Heer, Jezus Christus, heeft de dood en de zonde, heeft satan, de duivel, overwonnen. De overwinning van hen die de redding door Hem hebben aangenomen, Zijn kinderen, staat vast. In Hem zijn wij inderdaad “meer dan overwinnaars”. En dat is geweldig om te weten en te beseffen.
Dank U Heer, dat U ons liefhebt. Halleluja!

Hans | 1 juli 2008 | 08:02 | 6ff63d

haha, dit is echt een grappige tekst voor dit moment.
ik ben nu in frankrijk qls qu pair, maar spreek de taal nog niet echt. paar minuten geleden ging de telefoon en k wist ineens niet wat ik moest doen. maar k nam gewoon op, zei wie ik was en vroeg of ie later terug wilde bellen. ik hing op met de gedachte: fieuw dat ging best goed, dank U God. en een seconde later lees ik deze tekst. erg leuk!!

susanna | 1 juli 2008 | 10:53 | ed78b8

Reacties gesloten