Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 8:17

Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden.

Het klinkt zo eenvoudig en zo vanzelfsprekend in het leven van een christen. Echter werkelijkheid is vaak weerbarstiger. Het ware liefhebben van God de Vader is niet alleen gebaseerd op het gevoel en de goede intentie hebben in je hart Hem lief te hebben. Het is bovenal een totale overgave aan en afhankelijkheid van Hem waarbij een diepe vertrouwen in zijn Woord het fundament vormt voor de relatie met de Almachtige. Daarnaast moet je naast het feit dat je zegt/denkt God lief te hebben dit niet alleen belijden maar ook daad bij woord voegen. Tijd voor Hem vrijmaken, Hem zoeken, je dag aan Hem opdragen, je leven in zijn handen leggen, etc. als het ware een dagelijks terugkerend offer aan Hem. Maar ik weet uit eigen ervaring dat wij vaak hierin te kort schieten. Maar God zij geprezen, Hij die alle dingen weet, ons hart kent is ons genadig en Hij helpt ons hierbij. Aan Hem dan ook alle lofprijs, ere en heerlijkheid tot in eeuwigheid!

Jessey | 19 juli 2008 | 11:43 | cccd73

Reacties gesloten