Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 8:17

Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden.

Eén reactie op de tekst van donderdag 17 juli 2008 – Spreuken 8:17

Het klinkt zo eenvoudig en zo vanzelfsprekend in het leven van een christen. Echter werkelijkheid is vaak weerbarstiger. Het ware liefhebben van God de Vader is niet alleen gebaseerd op het gevoel en de goede intentie hebben in je hart Hem lief te hebben. Het is bovenal een totale overgave aan en afhankelijkheid van Hem waarbij een diepe vertrouwen in zijn Woord het fundament vormt voor de relatie met de Almachtige. Daarnaast moet je naast het feit dat je zegt/denkt God lief te hebben dit niet alleen belijden maar ook daad bij woord voegen. Tijd voor Hem vrijmaken, Hem zoeken, je dag aan Hem opdragen, je leven in zijn handen leggen, etc. als het ware een dagelijks terugkerend offer aan Hem. Maar ik weet uit eigen ervaring dat wij vaak hierin te kort schieten. Maar God zij geprezen, Hij die alle dingen weet, ons hart kent is ons genadig en Hij helpt ons hierbij. Aan Hem dan ook alle lofprijs, ere en heerlijkheid tot in eeuwigheid!

Jessey | 19 juli 2008 | 11:43 | cccd73

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.