Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Dat is een lastige opdracht, dikwijls wordt je zo gemakkelijk meegesleept door wereldse zaken en probeert de duivel je te verleiden om net even anders te reageren naar je naaste zoals je eigenlijk zou moeten reageren vanuit Gods goedheid en genade. Stukje bewustwording denk ik.

Martijn | 19 juli 2008 | 10:25 | 023121

Geprezen zij de here God.
Martijn, je hebt het goed gezien.
Ik vind het eigenlijk ook zeer bijzonder hoe deze tekst die van gisteren opvolgt. Maar daar waar God aan het werk is, is niets te wonderlijk. Ik vind het een mooie tekst om twee redenen; doordat ik weet dat ik niet perfect ben, houdt dit mij ook nederig en hoef ik niet vroom te gaan zitten doen. Verder weet ik uit ervaring dat als je eenmaal voor Christus hebt gekozen, je bijna dagelijks door de ‘tegenpartij’ belaagd wordt. Het is een kwetsie om dan voorbereid te zijn, die omstandigheden te herkennen en vanuit de rust/vrede hierop te reageren. Het lukt niet altijd om die goede daden te laten zien, maar indien je met echt berouw naar God gaat en je fouten belijd, is Hij genadig om je die te vergeven en zelfs te vergeten! Is dit niet wonderbaar? Glorie voor God!

Jessey | 19 juli 2008 | 12:19 | cccd73

Wij mogen ons leven in de handen van God leggen, dan gaat Hij ons vormen naar het beeld van Zijn Zoon. De belofte is; stromen van levend water zullen uit uw binnenste voortvloeien. Een gevolg van een leven in overgave aan onze Heer. Ook zal dan het licht schijnen, waarvoor wezelf geen moeite hoeven te doen. God doet het.

Bep

Bep | 19 juli 2008 | 12:42 | 3f578f

Dit is mijn belijdenistekst. Het is in eerste instantie een zware opdracht, maar met behulp van Hem, samen met Hem, volgend achter Hem zal ik m´n licht laten schijnen!

Linda | 20 juli 2008 | 15:35 | 721d6a

Reacties gesloten