Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 30:15

Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israel: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’

Jammer dat de tekst maar voor de helft is opgenomen. Het is goed om erover na te denken wat de onwil (uit de tweede helft) voor gevolgen heeft.
Jezus wilde het volk verzamelen als een kip haar kuikens, maar zij wilden niet.
Het volk Israël in de woestijn stond aan de vooravond om het beloofde land in te trekken, maar zij wilden niet.
Paulus spreekt in de Romeinenbrief tot 3x toe over de gehoorzaamheid die bij het geloof hoort. Maar de allermeesten die zich christen noemen, leven gewoon zoals ze dat zelf willen. Niet geïnteresseerd in gehoorzaamheid.

Kees | 12 augustus 2008 | 17:58 | 867674

Kees heeft gelijk. Je hoort liever wat de Heer voor jou wil doen, dan de gehoorzaamheid die Hij terecht van je wil en ga je verder met je leven en de Heer moet dan maar op mij gericht zijn, terwijl we geschapen zijn om Hem te erern en te dienen. Hij Heeft zichzelf gegeven aan het kruis voor onze ongehoorzaamheid en was de Vader altijd gehoorzaam, wat het Hem ook kostte.

Ina V.H. | 14 augustus 2008 | 21:56 | 5de884

toch moet gehoorzaamheid van binnenuit komen.
Ik ben liever ongehoorzaam, dan uit angst gehoorzaam. Dat heb ik lang genoeg gedaan en dat brengt je ook echt niet dichter bij God!

Hes | 18 augustus 2008 | 22:55 | cc196b

Reacties gesloten