Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 3:3-4

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.

WOW, zo moooi en zo waar:D

plan | 18 augustus 2008 | 23:16 | d527ca

Onze zoon is op 10 aug jl gedoopt. Op vrijdag 8 aug kwam deze prachtige tekst in mijn mailbox terecht. Dus dit is zijn dooptekst geworden. Die dag zouden wij ook een tekst aanleveren en we konden niet kiezen toen wij dit lazen was het alsof dit moest zijn!

Alida | 6 september 2008 | 21:38 | 7a75eb

Reacties gesloten