Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 16:16

Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

5 reacties op de tekst van maandag 08 september 2008 – Marcus 16:16

Dit vind ik een heel moeilijke tekst. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de Here niet gedoopte baby’s cq kinderen niet tot zich laat komen. Want zoals Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen…

Simone | 8 september 2008 | 10:38 | 43849d

Luc 3,16
maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

De doop met water is een afspiegeling van de echte doop die Jezus Christus ons geeft op het moment dat wij wedergeboren worden.

Bep

Bep | 8 september 2008 | 13:16 | 3f578f

Dit is natuurlijk een tekst die discussie oproept tussen christenen onderling. Wat is namelijk het juiste “moment” voor de doop? Maar als ik deze tekst lees – zeker in NBG-, Willibrord- of Statenvertaling – geeft Jezus Zelf een heel duidelijke volgorde aan. Hij zegt: “Wie gelooft … en zich laat dopen”. D.w.z., de doop is een antwoord op je geloof.
Het probleem dat Simone aandraagt is volgens mij dan ook een menselijk probleem. Kleine kinderen kunnen immers nog niet tot geloof gekomen zijn. Daar waar God een rechtvaardig God is, zal Hij deze kinderen hun niet-geloven niet tot veroordelens toe aanrekenen. Ons als volwassenen rekent God onze keuzes natuurlijk wel toe.
Daarom is een keuze om tot bekering te komen voor de mens zeker van essentieel belang. Niet omdat ik dat vind, wel omdat God het ons – ook in deze tekst – leert.

De doop in de Heilige Geest (Lucas 3:16) is een extra aanraking van God, die los staat van de waterdoop uit onze tekst. Het is een aparte belofte die God Zijn kinderen geeft…

Meer info over mijn visie in dezen kun je vinden op mijn website http://www.dichterbijGod.eu of op de website van mijn vrouw: http://www.Godslevensveranderendekracht.nl.

Hans | 8 september 2008 | 21:09 | 5549d1

Simone,
Ik lees uit deze tekst ook niet dat kinderen die niet gedoopt zijn niet bij God mogen komen, ik heb altijd begrepen/geleerd dat de kinderen van gelovige ouders ‘geheiligd’ zijn, door de grote genade van God.

1 Korintiers 7:14
Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd.

Handeling 2:39
want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen…

Gods zegen!

Ruth | 9 september 2008 | 10:56 | 40d708

dit komt bij mij over dat mensen met een ander cultuur of niet gedoopt zijn dus allemaal worden veroordeeld. heeft god ons allen niet een leven hier op aarde gegeven…alle mensen. ook die met een ander cultuur/geloof.
ongeacht wat je cultuur/achtergrond of geloof ook is….. je bent een kind van god.

monique

monique | 9 oktober 2008 | 16:50 | f8e72c

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.