Author Archive

zaterdag 09 december 2023 – Micha 6:8

zaterdag, december 9th, 2023

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

-- Micha 6:8

vrijdag 08 december 2023 – 1 Petrus 2:25

vrijdag, december 8th, 2023

Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.

-- 1 Petrus 2:25

donderdag 07 december 2023 – Marcus 2:16-17

donderdag, december 7th, 2023

Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

-- Marcus 2:16-17