Author Archive

zaterdag 28 januari 2023 – Jesaja 40:10-11

zaterdag, januari 28th, 2023

Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

-- Jesaja 40:10-11

vrijdag 27 januari 2023 – Romeinen 13:13-14

vrijdag, januari 27th, 2023

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

-- Romeinen 13:13-14

donderdag 26 januari 2023 – Matteus 28:19-20

donderdag, januari 26th, 2023

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

-- Matteus 28:19-20