Author Archive

donderdag 26 mei 2022 – Lucas 24:50-52

donderdag, mei 26th, 2022

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betaniƫ. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem.

-- Lucas 24:50-52

woensdag 25 mei 2022 – Marcus 1:23-26

woensdag, mei 25th, 2022

Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw.

-- Marcus 1:23-26

dinsdag 24 mei 2022 – Spreuken 15:12

dinsdag, mei 24th, 2022

Een spotter wordt niet graag terechtgewezen, nooit wendt hij zich tot de wijzen.

-- Spreuken 15:12