Author Archive

maandag 25 oktober 2021 – Galaten 3:24-26

maandag, oktober 25th, 2021

Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.

-- Galaten 3:24-26

zondag 24 oktober 2021 – Johannes 15:1-2

zondag, oktober 24th, 2021

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.

-- Johannes 15:1-2

zaterdag 23 oktober 2021 – Zacharia 14:9

zaterdag, oktober 23rd, 2021

En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

-- Zacharia 14:9