Author Archive

zondag 28 februari 2021 – Jesaja 12:5-6

zondag, februari 28th, 2021

Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.

-- Jesaja 12:5-6

zaterdag 27 februari 2021 – Filippenzen 3:7-9

zaterdag, februari 27th, 2021

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn.

-- Filippenzen 3:7-9

vrijdag 26 februari 2021 – Johannes 11:25-26

vrijdag, februari 26th, 2021

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’

-- Johannes 11:25-26