Author Archive

vrijdag 24 maart 2023 – Marcus 1:23-26

vrijdag, maart 24th, 2023

Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw.

-- Marcus 1:23-26

donderdag 23 maart 2023 – Psalmen 66:10-12

donderdag, maart 23rd, 2023

U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed.

-- Psalmen 66:10-12

woensdag 22 maart 2023 – Handelingen 5:29

woensdag, maart 22nd, 2023

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

-- Handelingen 5:29