Author Archive

woensdag 13 oktober 2021 – Openbaring 22:13

woensdag, oktober 13th, 2021

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

-- Openbaring 22:13

dinsdag 12 oktober 2021 – Lucas 6:43-45

dinsdag, oktober 12th, 2021

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

-- Lucas 6:43-45

maandag 11 oktober 2021 – Jesaja 11:1-3

maandag, oktober 11th, 2021

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

-- Jesaja 11:1-3