Archief voor december 2007

vrijdag 28 december 2007 – Psalmen 91:1-2

vrijdag, december 28th, 2007

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.

donderdag 27 december 2007 – Hebreeen 12:2-3

donderdag, december 27th, 2007

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

woensdag 26 december 2007 – Jesaja 9:1

woensdag, december 26th, 2007

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.