Archief voor april 2008

woensdag 30 april 2008 – Matteus 4:24b

woensdag, april 30th, 2008

Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.

dinsdag 29 april 2008 – Romeinen 4:20-22

dinsdag, april 29th, 2008

Abraham twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.

maandag 28 april 2008 – Deuteronomium 33:27a

maandag, april 28th, 2008

Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig.