Archief voor augustus 2008

zondag 31 augustus 2008 – Romeinen 8:11

zondag, augustus 31st, 2008

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

zaterdag 30 augustus 2008 – Jesaja 9:6

zaterdag, augustus 30th, 2008

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

vrijdag 29 augustus 2008 – Psalmen 73:28

vrijdag, augustus 29th, 2008

Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik verhalen.