Archief voor april 2009

donderdag 30 april 2009 – Marcus 1:10-11

donderdag, april 30th, 2009

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

-- Marcus 1:10-11

woensdag 29 april 2009 – Hosea 6:6

woensdag, april 29th, 2009

Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.

-- Hosea 6:6

dinsdag 28 april 2009 – 1 Korintiers 2:5

dinsdag, april 28th, 2009

Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

-- 1 Korintiers 2:5