Archief voor april 2010

vrijdag 30 april 2010 – Lucas 9:48

vrijdag, april 30th, 2010

Hij zei tegen hen: Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.

-- Lucas 9:48

donderdag 29 april 2010 – Ezechiel 18:23

donderdag, april 29th, 2010

Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.

-- Ezechiel 18:23

woensdag 28 april 2010 – Romeinen 9:15-16

woensdag, april 28th, 2010

Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’ Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.

-- Romeinen 9:15-16