Archief voor september 2010

donderdag 30 september 2010 – Exodus 20:2-3

donderdag, september 30th, 2010

Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden.

-- Exodus 20:2-3

woensdag 29 september 2010 – Galaten 5:1

woensdag, september 29th, 2010

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

-- Galaten 5:1

dinsdag 28 september 2010 – Jesaja 12:1-3

dinsdag, september 28th, 2010

Op die dag zul je zeggen: Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.

-- Jesaja 12:1-3