Archief voor september 2010

maandag 27 september 2010 – 1 Korintiers 12:12-13

maandag, september 27th, 2010

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen een lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in een Geest en zijn daardoor een lichaam geworden, wij zijn allen van een Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

-- 1 Korintiers 12:12-13

zondag 26 september 2010 – Spreuken 16:6

zondag, september 26th, 2010

Zonden worden toegedekt door liefde en trouw, wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.

-- Spreuken 16:6

zaterdag 25 september 2010 – Handelingen 4:11-12

zaterdag, september 25th, 2010

Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

-- Handelingen 4:11-12