Archief voor februari 2013

donderdag 28 februari 2013 – Jesaja 54:10

donderdag, februari 28th, 2013

Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt.

-- Jesaja 54:10

woensdag 27 februari 2013 – Efeziers 4:29

woensdag, februari 27th, 2013

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

-- Efeziers 4:29

dinsdag 26 februari 2013 – 1 Petrus 1:3

dinsdag, februari 26th, 2013

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

-- 1 Petrus 1:3