Archief voor juli 2013

woensdag 31 juli 2013 – Spreuken 21:21

woensdag, juli 31st, 2013

Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.

-- Spreuken 21:21

dinsdag 30 juli 2013 – Hebreeen 2:10

dinsdag, juli 30th, 2013

Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

-- Hebreeen 2:10

maandag 29 juli 2013 – Romeinen 8:38-39

maandag, juli 29th, 2013

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

-- Romeinen 8:38-39