Archief voor augustus 2013

woensdag 28 augustus 2013 – Marcus 1:9-11

woensdag, augustus 28th, 2013

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

-- Marcus 1:9-11

dinsdag 27 augustus 2013 – Psalmen 103:11

dinsdag, augustus 27th, 2013

Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

-- Psalmen 103:11

maandag 26 augustus 2013 – Filippenzen 2:2-4

maandag, augustus 26th, 2013

Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

-- Filippenzen 2:2-4