Archief voor februari 2014

vrijdag 28 februari 2014 – 1 Korintiers 6:12

vrijdag, februari 28th, 2014

U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.

-- 1 Korintiers 6:12

donderdag 27 februari 2014 – Romeinen 15:5

donderdag, februari 27th, 2014

Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

-- Romeinen 15:5

woensdag 26 februari 2014 – Jesaja 44:2-3

woensdag, februari 26th, 2014

Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd, en die je terzijde staat: Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, Jesurun, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.

-- Jesaja 44:2-3