Archief voor mei 2014

zaterdag 31 mei 2014 – Matteus 7:6

zaterdag, mei 31st, 2014

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

-- Matteus 7:6

vrijdag 30 mei 2014 – Psalmen 31:8-9

vrijdag, mei 30th, 2014

Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel, u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte.

-- Psalmen 31:8-9

donderdag 29 mei 2014 – Handelingen 1:9-11

donderdag, mei 29th, 2014

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘GalileeĆ«rs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

-- Handelingen 1:9-11