Archief voor mei 2014

woensdag 28 mei 2014 – Filippenzen 3:20-21

woensdag, mei 28th, 2014

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

-- Filippenzen 3:20-21

dinsdag 27 mei 2014 – Spreuken 23:22-25

dinsdag, mei 27th, 2014

Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid.

-- Spreuken 23:22-25

maandag 26 mei 2014 – Galaten 3:24-26

maandag, mei 26th, 2014

Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.

-- Galaten 3:24-26