Archief voor december 2015

donderdag 31 december 2015 – Romeinen 8:11

donderdag, december 31st, 2015

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

-- Romeinen 8:11

woensdag 30 december 2015 – Hebreeen 10:35-36

woensdag, december 30th, 2015

Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.

-- Hebreeen 10:35-36

dinsdag 29 december 2015 – Jesaja 60:1-2

dinsdag, december 29th, 2015

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar.

-- Jesaja 60:1-2